Kalsit

Kalsit

Bileşeni CaCO3 olan kolay kırılabilen beyaz saydam, camsı parlaklıkta ve değişik kristal formlarda bulunan bir mineraldir. Sertliği Moh’s skalasına göre 3, yoğunluğu da 2,7 dir. Karbonatlı sedimanter kayaların (Kireç Taşı) ve mermerlerin ana bileşenidir. Öğütüldüğünde beyaz bir kalsit tozu elde edilir. Kırma, öğütme ve sınıflandırma işlemlerinden geçerek mikronize edilir. Kalsit doğada bol bulunan bir mineraldir. Niğde bölgesi çok zengin bir rezerve sahiptir ve buradaki kalsit yatakları Türkiye’deki en yüksek Kalsiyum Karbonat oranında en beyaz oluşumlardır.